Kallelse till länsstämma 2017, – lördagen 6 maj kl. 10

Kallelse till länsstämma 2017, lördagen 6 maj kl. 10

Värd för länsstämman är kretsen i Vårgårda, och Länsstämman äger rum i Nårunga församlingshem (en kartlänk och beskrivning finns nedan). Vi samlas gärna som vanligt någon halvtimma innan stämman för gemensamt kaffe och prat.

Styrelsen erinrar om att motioner till stämman ska vara inlämnade senast 1 februari för att förslag som ska beslutas ska kunna sändas till kretsarna senast en månad innan stämman. Vi påminner vidare om att styrelsen och valberedningens ordförande, Ingemar Andersson(Åmål) tfn: 0532-71908 alternativt e-post: ingemarand48@hotmail.com förväntar sig att ni ute i kretsarna arbetar för att få fram förslag på de förtroendemän som behöver väljas.

Efter förhandlingarna kommer vi att guidas inom det närbelägna Ljungåsreservatet, och här intas också den medhavda lunchmatsäcken i någon solig backe. Ljungås reservatet tillkom ju med benäget bistånd från länsförbundet som därför också utser två personer i Stiftelsen Ljungås styrelse. Ljungås är ett intressant område (se nedan) som exempel på en numera vanligen försvunnen bondemiljö. Mer om Ljungåsreservatet finns att läsa på Länsstyrelsens reservatsidor (följ länk).

Hitta till Nårunga församlingshem :
Kommer man norr ifrån så kör man riksväg 42 genom Vårgårda mot Borås. Efter ca 10 km, vid Ljurhalla tag av höger mot Nårunga. Kör rakt fram på Ljurhallavägen (ca 8 km) och passera genom Nårunga. Sväng höger vid Björkehill (ca 400 m innan väg mot Kärtared), efter ca 400 m sväng vänster och kör ca 100 m och gå sedan ytterligare 100m.
Kommer man västerifrån på E20 från söder tag höger på väg mot Kärtared (Ljurhalla) ca 6,km och sedan höger (söderut) mot Nårunga i fyrvägskorset kör ca 5 km. Sväng vänster (norrut) på Ljurhallavägen efter ca 400 m ta vänster ca 400 och vänster 100m gå till församlingshemmet.

Anmälan till Göran Frantz, Vårgårda, tfn.: 0322-62 03 24, e-post: mailto:goran.Frantz@tele2.se senast måndag 1 maj.

VÄL MÖTT!