Kallelse till länsstämmor

KALLELSE TILL LÄNSSTÄMMOR FÖR 2020 och 2021
Härmed kallas medlemmar i Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg till länsstämmor lördagen den 10 april kl. 10.00.
Stämmorna kommer att genomföras digitalt. Välkommen att deltaga.
Situationen med pandemin gjorde att den från våren2020 uppskjutna länsstämman inte kunde genomföras under hösten. Läget är fortfarande detsamma, varför styrelsen i enlighet med rekommendationer från riksstyrelsen beslutat att hålla stämmorna digitalt.
Det har då också givits möjlighet att hålla båda stämmorna samma dag vilket styrelsen också beslutat.

Att hålla stämmorna digitalt blir en utmaning, men med hjälp från kunniga personer ska vi klara av detta på ett bra sätt. Det program som kommer att användas blir Zoom. För att allt ska fungera utan störningar krävs dock en viss disciplin särskilt vad beträffar mikrofonerna. En klar fördel är dock att fler personer har möjlighet att vara med utan att behöva resa någonstans. Det kommer att bli en paus mellan de båda stämmorna.

De som önskar vara med på stämmorna ska anmäla sig senast tisdagen den 6 april. Anmälningsformuläret finns på en länk sist i denna kallelse samt kommer att ligga på länsförbundets hemsida där även denna kallelse kommer att finnas. De som är anmälda kommer sedan att få ett meddelande per e-post med en uppkopplingslänk till mötena. Har ni inte tidigare varit med i ett digitalt möte så ladda gärna ned Zoom och titta igenom innehållet och hur det fungerar.

Handlingarna för båda stämmorna kommer att vara åtkomliga från den 21 mars i Naturkontakt på sidan, Länsförb. Norra Älvsborg föreningsinfo m.m. : https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/lansforb-norra-alvsborg-nina-nytt/ . Välj sedan filarkiv och där finns mapparna 2020 och 2021.

Har ni inte sedan tidigare en inloggning till Naturkontakt så se till att skapa en sådan. Man får tillgång till Naturkontakt via Riksföreningens hemsida.

Länk till anmälningsformuläret för länsstämman den 10 april
https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z5m54151kt3ud4/

Väl mött den 10 april.
Styrelsen Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg