Kallelse till länsstämmor

Välkommen till länsstämma med Norra Älvsborgs länsförbund! Nu bjuder vi in dig som är medlem och vill göra en insats för den lokala naturen till länsstämma! Alla medlemmar är välkomna för att göra sin röst hörd men bara kretsombud har rösträtt i stämmoförhandlingarna.
När: 27 april kl 10:00 på Hjortgården.
Hela dagen är gratis och det behövs inga särskilda förkunskaper för att vara med. Du behövs i vårt arbete och det finns mycket vi kan göra tillsammans! Vi svarar på dina frågor om du har några under dagen.
Värd för i år är Alingsåskretsen. Stämman äger rum i Hjortgården som gränsar till det kommunala naturreservatet Hjortmarka. Vi börjar dagen med kaffe och smörgås på Hjortgården. Därefter följer sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Anders Roth från riksstyrelsen deltar och berättar om vad som händer just nu på riksnivå.
Efter förhandlingarna gör vi en vandring inom reservatet på fina stigar och intar egen medhavd matsäck på någon lämplig plats.
Hur du hittar till Hjortgården: Man når anläggningen via E20 med avtag vänster vid ljusreglerad fyrvägskorsning. Kör rakt fram 400 m till parkering.
Kommer man väg 42 norr ifrån tag av väg 190 mot Alingsås i Sollebrunn, i Brobacka tag 189 mot staden tills denna möter E20 tag vänster mot Stockholm och sedan åter vänster efter ca 1 km vid ljusreglerad fyrvägskorsning. Kör rakt fram 400 m tillparkering.
Om du använder dig av google maps är det en länk här: https://maps.app.goo.gl/cMkfSiP33Rvq7gGq6
Föranmälan sker till Ingvar Andersson b.ingvar.andersson@telia.com
Tel 070-33 80 149
Välkomna!