Om oss

Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg

– bildades som länsförbund 1963  och omfattar naturskyddsföreningens kretsar inom den norra delen av  det tidigare Älvsborgs län. Kretsarna och adresser till deras hemsidor  återfinns på sidan Naturskyddsföreningen Västs hemsida (se startsidans sidfot). Kontaktuppgifter till länsförbundet finns på första sidan i sidfoten under kontakt.

Föreningen ska stödja och vid behov samordna verksamheten inom de
kretsar som ingår i länsförbundet. Föreningen bedriver utbildning
och agerar inom miljö- och naturvårdsområdet med remisser och
skrivelser till myndigheter och organisationer. Föreningen har till
sin hjälp för detta ändamål ett nätverk av sakkunniga resurspersoner.
Föreningen kan även agera ensam eller som stöd åt krets i samband
med  överklaganden av myndighetsbeslut med förankring i Miljöbalken.

p1210430-copy