Styrelse och kontaktpersoner

 

Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg
Bildad 1963
Org nummer 862500-6773
Postmottagare  Ingvar Andersson
Styrelse
Ordförande Thomas Ögren, Sandelhielmsg. 3 lgh1102, 462 35 VÄNERSBORG 073-3456663
E.post: thomasogren7@gmail.com
v. Ordförande
Sekreterare Thorulf Lundqvist
Kassör Rolf Edvardsson, Knektegårdsg. 61C lgh1102, 441 37 ALINGSÅS 070-3803686
E-post: rolf.edvardsson@telia.com 
Ledamot Susanne Björk
Valberedning
 Sammankallande Ingemar Andersson, Bengts väg 9, 662 36 ÅMÅL 0532-71908
 E-post: ingemarand48@hotmail.com 
Revisorer Tomas Boweden, Kindgatan 7, 441 51 ALINGSÅS 0322-19675
Christer Boweden, Tjuke 410 662 91 ÅMÅL 0532-14579
Suppleant Inge Haraldsson, Steneby Kyrkskola 4, 666 94 10 DALS-LÅNGED 0531-33059
Resurspersoner
Personer med ansvar för vissa frågor
Naturvård Ingvar Arvidsson
Utbildning Barbara Sandell
Handla miljöv
Kulturlandsk
Laxfond Vänern
Vänerns vattenvårdsförbund Barbara Sandell
Skog Ingvar Arvidsson, Roger Gran, Leif Danielsson,
Skogsstyrelsens hänsynsgrupp Ingvar Arvidsson
Rovdjur Ingvar Arvidsson
Rovdjur Kent-Åke Gustavsson, Skotterudsgatan 1, 666 31 BENGTSFORS 0531-23027
E-post: kent-ake.gustavsson@naturskyddsforeningen.se
Vindkraft Barbara Sandell
Hemsida
Stiftelsen Ljungås,
NiNÄ representanter
Börje Brorson, Ingvar Andersson