Styrelse och kontaktpersoner

 

Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg
Bildad 1963
Postgiro 47 46 65-7
Postmottagare  Ingvar Andersson
Styrelse
Ordförande Ingvar Andersson, Svarteviksvägen 15, 441 91 ALINGSÅS 0322-71331
E-post: b.ingvar.andersson@telia.com 
v. Ordförande Hans-Göran Sandqvist, Håbols Näs 110, 668 91 ED 0531-34060
 E-post: hasse.sandqvist@gmail.com
Sekreterare Ingvar Arvidsson, Ängemyrsgatan 5, 666 31 BENGTSFORS 0531-61398
 E-post: ingvar.arvidsson@telia.com  Sommartel. 0531-32178
Kassör Barbara Sandell, Näsberget 8 Rådanefors, 460 64 FRÄNDEFORS 0528-70093
E-post: barbara.sandell@naturskyddsforeningen.se 0703-490093
 Ledamot Leif Danielsson, Alekärrsvägen 5, 449 51 ALAFORS 0303-740815
E-post: leif.deson@telia.com 
Valberedning
 Sammankallande Ingemar Andersson, Bengts väg 9, 662 36 ÅMÅL 0532-71908
 E-post: ingemarand48@hotmail.com 
Revisorer Lars-Åke Thunberg, Marbotorpsvägen139, 441 44 ALINGSÅS 0322-18308
Tore Holsendahl, Torggatan 2, 447 30 VÅRGÅRDA
Suppleant Inge Haraldsson, Steneby Kyrksola 4, 660 10 DALS-LÅNGED 0531-33059
Resurspersoner Anders Bohlin, Halltorpsvägen 14, 461 41 TROLLHÄTTAN 0520-35040
E-post: anders.bohlin@telia.com 
Personer med ansvar för vissa frågor
Naturvård Ingvar Arvidsson
Utbildning Barbara Sandell
Handla miljöv
Kulturlandsk Karin Bohlin, Halltorpsgatan 14, 461 41 TROLLHÄTTAN 0520-350 40
Laxfond Vänern
Vänerns vattenvårdsförbund
Skog Ingvar Arvidsson, Roger Gran, Leif Danielsson,
Skogsstyrelsens hänsynsgrupp  Ingvar Arvidsson
Rovdjur Kent-Åke Gustavsson, Skotterudsgatan 1, 666 31 BENGTSFORS 0531-23027
E-post: kent-ake.gustavsson@naturskyddsforeningen.se
BIS (Bergsintressenter i samverkan) Anders och Karin Bohlin, Halltorpsgatan 14, 461 41 TROLLHÄTTAN 0520-35040
E-post: anders.bohlin@telia.com 
Vindkraft Barbara Sandell
Hemsida
Stiftelsen Ljungås,
NiNÄ representanter
Conny Almqvist, Inger Ernstsson. Ersättare Börje Brorson