Lavar och natur på Angertuvan

Välkommen att lära dig inventera lavar med hjälp av Sveriges ledande lavexpert Svante Hultengren söndag 2 oktober.

Angertuvan är ett berg med dramatiska och spännande branter i anslutning till naturreservatet Slereboåns dalgång nordost om Skepplanda. Terrängen kan vara krävande, men takten kommer att vara långsam. Samling vid Forsvallen i Skepplanda 9.30 för vidare färd. Räkna med att det tar större delen av dagen och ta med fika.

För frågor kontakta Ingvar Andersson 0322-713 31, 070-338 01 49, b.ingvar.andersson@telia.com.