Kallelse till länsstämma 2017, – lördagen 6 maj kl. 10

Kallelse till länsstämma 2017, – lördagen 6 maj kl. 10

Värd för länsstämman är kretsen i Vårgårda, och Länsstämman äger rum i Nårunga församlingshem (en kartlänk och beskrivning finns nedan). Vi samlas gärna som vanligt någon halvtimma innan stämman för gemensamt kaffe och prat.
Styrelsen erinrar om att  stämmomotioner ska vara inne senast 1 februari för att förslag som ska beslutas ska kunna sändas till kretsarna senast en månad innan stämman. Vi påminner vidare om att styrelsen och valberedningens ordförande, Ingemar Andersson(Åmål) tfn: 0532-71908 alternativt e-post: ingemarand48@hotmail.com förväntar sig att ni ute i kretsarna arbetar för att få fram förslag på de förtroendemän som behöver väljas.
Läs mer och hitta dit