Länsförbundskonferens Norra Älvsborg

Lördagen den 11 mars håller Länsförbundet i Norra Älvsborg en konferensdag
på Bergagården, Hunneberg.
Förmiddagen viks åt skogen och nya avverkningsstrategier som innebär  ett
hyggesfritt skogsbruk. Inbjuden föreläsare är Martin Jentzen.

Eftermiddagen ägnar vi åt föreningsinterna diskussioner om styrelsearbete och
förtroendeuppdrag med bistånd av personal från föreningsavdelningen. Även
personal från Studiefrämjandet kommer att medverka. Varför anordnar vi en
egen konferensdagom? Läs mer om bakgrunden

Välkomna till en intressant och givande dag