Vårgårda står värd för Länsstämman 2017

Naturskyddsföreningen i Norra Älvsborg håller länsstämma
lördagen den 6 maj 2017 kl. 10:00 med Vårgårdakretsen som värd.
Mer information om plats och exkursionsmål kommer att
skickas ut via inbjudan så snart detaljerna blir klara.
Sprid informationen via kretsprogrammen.
Styrelsen