Inbjudan till Länsstämma lördag 7 maj 2016

hägg

Lördagen den 7 maj 2016,  kl. 9.30 – cirka 14.

2016 står Åmålskretsen värd för länsstämman

Vi inleder dagen med fika och där efter följer kl 10 årsmötesförhandlingar enligt fastställd dagordning. Stämman hålls i Ånimskogs församlingshem ca 200 m SV om kyrkan. (Hitta dit via kartan på följande länk http://kartor.eniro.se/m/xX0JQ).

Efter mötet samlar vi ihop oss och ger oss iväg på en utflykt och promenad i Baståsens naturreservat. Reservatet utgörs av en relativt brant sluttning så rejäla skodon anbefalls. Det är främst en hel del intressanta och ovanligare arter av kärlväxter och lavar som kan ses, dessutom är lokalen en av de artrikast lokaler för landmollusker (snäckor och sniglar). Reservatet ligger en knapp mil nordväst om församlingshemmet, på västsidan av sjön Ärr. Vi intar lunchen när vi anlänt till området. Ta med egen lunchmatsäck.

Lite mer information om exkursionsmålet och karta hittar ni via följande länk: http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat/lanets-naturreservat/amal/bastasen/Pages/index.aspx

Anmälan senast söndag 1 maj till Ingemar Andersson tfn 0532-719 08 eller via e-post ingermarand48@hotmail.com

Alla medlemmar är hjärtligt VÄLKOMNA!