Länsförbundskonferens Norra Älvsborg

Lördagen den 11 mars håller Länsförbundet i Norra Älvsborg en konferensdag på Bergagården, Hunneberg. Förmiddagen viks åt skogen och nya avverkningsstrategier som innebär  ett hyggesfritt skogsbruk. Inbjuden föreläsare är Martin Jentzen. Eftermiddagen ägnar vi åt föreningsinterna diskussioner om styrelsearbete och förtroendeuppdrag med bistånd av personal från föreningsavdelningen. Även personal från Studiefrämjandet kommer att medverka. Varför […]

Läs mer

LAVAR OCH NATUR i Västra Risveden

Söndag 27 november, Samling vid Forsvallen i Skepplanda kl.10 för samåkning Välkomna till en högintressant dag i skogen. Väster om Iglekärr/Ekliderna finns en fin naturskog och spännande branter. Vi vandrar inom området och lär oss att inventera och bestämma lavar med hjälp av Sveriges ledande lavexpert Svante Hultengren. Området är rikt och vi tar dessutom […]

Läs mer

Lavar och natur på Angertuvan

Välkommen att lära dig inventera lavar med hjälp av Sveriges ledande lavexpert Svante Hultengren söndag 2 oktober. Angertuvan är ett berg med dramatiska och spännande branter i anslutning till naturreservatet Slereboåns dalgång nordost om Skepplanda. Terrängen kan vara krävande, men takten kommer att vara långsam. Samling vid Forsvallen i Skepplanda 9.30 för vidare färd. Räkna […]

Läs mer