Nytt utspel om hur skogarnas vatten bör hanteras

En debatt har blossat upp om hur skogspolitiken och möjligheterna att skydda värdefulla skogar ska skötas genom Skogsstyrelsens beslutet om att inte längre inventera nyckelbiotoper inom de fjällnära områdena i nordväst. Samtidigt har ett stort antal i friluftsorganisationer (inom Svenskt Friluftsliv) och Ekoturismföreningen vänt sig till landsbygdsminister Bucht och framfört att man anser vissa följder […]

Läs mer

Licensjakt på Lodjur i Sjuhäradsbygden

Länsstyrelsen beslutade i december 2016 om licensjakt på 8 st. lodjur inom Bollebygds, Borås, Marks och del av Ulricehamns kommuner. Bakgrunden är att under 2016 harr ett större antal får dödats av lo inom området och beslutade skyddsjakter har under året misslyckats. Inventeringar under vintern 2016 gav till resultat att det inom Västra Götalands län […]

Läs mer

Rikskonferens 2017 den 12-14 maj i Skövde

Årets rikskonferens äger rum i Skövde och har temat Forum för framtiden. På konferensen ska vi diskutera och formulera föreningens nya verksamhetsriktlinjer som ska antas på riksstämman 2018 (och gälla 2019-2022). Vill du vara med och påverka inriktningen av föreningens arbete för framtiden så har du chansen i vår. Under konferensen ska det dessutom ordnas en utställning […]

Läs mer

NiNÄ-Nytt

Under denna rubrik kommer fortsättningsvis ett nyhetsbrev publiceras några gånger om året med bidrag från kretsarna och styrelsen. Avsikten är att Nyhetsbrevet ska gå till förtroendevalda och kretsaktiva och kommer bl.a. innehålla följande. referat från intressanta aktiviteter nytt från kretsarna rapporter och nyheter från styrelsen Första numret har publicerats  och länkar till ”bladen” kommer att återfinnas på sidan […]

Läs mer

Kallelse till länsstämma 2017, – lördagen 6 maj kl. 10

Kallelse till länsstämma 2017, – lördagen 6 maj kl. 10 Värd för länsstämman är kretsen i Vårgårda, och Länsstämman äger rum i Nårunga församlingshem (en kartlänk och beskrivning finns nedan). Vi samlas gärna som vanligt någon halvtimma innan stämman för gemensamt kaffe och prat. Styrelsen erinrar om att  stämmomotioner ska vara inne senast 1 februari för […]

Läs mer