VÄLKOMMEN

till Naturskyddsföreningen Norra Älvsborg
Föreningen är ett länsförbund och omfattar 12 lokala kretsar av
Naturskyddsföreningen.

En ’rullesten’ från Risveden

Här finner du  kontaktinformation till
styrelse och kretsar,
aktuellt om föreningsaktiviteter
i den kalender som visas till höger.
Länsförbundet har även för avsikt
att ge en mer allmän information
om naturvård och miljö i inlägg
som länkar till mer utförliga
artiklar eller rapporter.

Vi kommenterar också ”dagsaktuella” frågor som
rör natur och miljö.