obs! obs! obs! obs! obs! obs! LÄNSSTÄMMAN UPPSKJUTEN

De digitala länsstämmorna som vi tidigare kallat till senareläggs en månad.

Det har visat sig mycket  svårt att få fram kandidater så att 2021 års stämma
ska kunna välja en fungerande fulltalig styrelse. Styrelsen ser sig därför nödgad
att skjuta fram stämmorna till lördagen den 8 maj kl. 10, och hoppas därmed att
vi med gemensamma krafter ska kunna lösa detta.

De digitala stämmorna sker i verktyget Zoom och länk till anmälan (senast 1 maj för att deltagarna skall få inloggning till mötet) är som tidigare: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z5m54151kt3ud4/
och handlingarna finns på Naturkontakt på sidan Länsförb. Norra Älvsborg föreningsinfo m.m. välj sedan filarkiv:
https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/lansforb-norra-alvsborg-nina-nytt/

Läs mer i kallelsen nedan