Länsstämma och vårvärmen är äntligen i antågande

Nu på lördag den 8 maj kl. 10 genomför vi en digital länsstämma. Samtidigt kör vi även en snabbgenomgång av den länsstämma för 2020 som vi skulle ha hållit under hösten  2020 efter att pandemin satt stopp för det traditionella genomförandet första lördagen i maj. En snabbt ökande andra våg under hösten förhindrade dock även denna ansats.

Nu är det dock dags. Eftersom det är gott om plats i cyberrymden så möjliggör det digitala genomförandet att vi kan vara många. Positivt är att du slipper resande vilket samtidigt är lite synd då de fysiska stämmorna gett möjlighet att uppleva nya fina naturpärlor som anordnande krets gärna visat upp. Hur som helst, i nuläget är vi alldeles för få som anmält oss. Trots utsatt anmälningsdatum så behöver vi inte hålla på detta, anmälningslänken finns kvar (se nedan), Har du problem med länk till Naturkontakt  för att kunna få tag på dokumenten, maila undertecknad b.ingvar.andersson@telia.com .  Jag kan förmedla både inloggningslänk och pdf-filer på dokumenten direkt. Nog borde vi väl kunna bli fler än det 15-20-tal personer som vi maxat på fysiska stämmor.

Valberedningen har fixat till kandidater för en ny styrelse och även till övriga poster finns det kandidater. Är det någon som hemskt gärna vill vara med i styrelsen så hör av er till undertecknad, alternativt var med på mötet och ställ upp på förfrågan om fler förslag.

Varmt välkomna till Naturskyddsföreningen Norra Älvsborgs digitala stämma
Ingvar Andersson, avgående ordförande

Anmälningslänk: https://naturskyddsforeningen.wufoo.com/forms/z5m54151kt3ud4/

Dokumentlänk: https://naturkontakt.naturskyddsforeningen.se/grupper/lansforb-norra-alvsborg-nina-nytt/
Handlingarna finns antingen på Naturkontakt på sidan Länsförb. Norra Älvsborg föreningsinfo m.m. välj sedan filarkiv och länsstämma 2020 och 2021 alternativt kan du få dem samman med uppkopplingslänken.