NiNÄ-Nytt

Under denna rubrik kommer fortsättningsvis ett
nyhetsbrev publiceras några gånger om året med
bidrag från kretsarna och styrelsen. Avsikten är att
Nyhetsbrevet ska gå till förtroendevalda och kretsaktiva
och kommer bl.a. innehålla följande.

  • referat från intressanta aktiviteter
  • nytt från kretsarna
  • rapporter och nyheter från styrelsen

Första numret har publicerats  och länkar till ”bladen”
kommer att återfinnas på sidan NiNÄ-nytt

Den finns även tillfälligt som en pdf-fil
i Naturkontakt under gruppen Länsförb.  Norra
Älvsborg  –  NiNÄ-nytt, i det som heter filarkiv.
(följ länken NiNÄ-nytt 2017_1)